Translatsiooni ja teadustamissüsteemid

Digitaal sidesüsteem oli välja töötatud firmadega Venture-Service (Venemaa) ja Dunvegan Systems (Suurbritannia) koostöös, väljatöötamise eesmärgiks on kindla ja odava süsteemi loomine, mida võiks olla adapteeritud laikasutamiseks.

Süsteemi kirjeldus

Digitaalsidesüsteem koosneb abonentseadmetest, mis ühenduvad järjestikult omavahel silmusse ühe keerivpaariga, s.t ühe seadme sisend ühendub teise seadme väljundiga. Seadmete võimalik kokkuarv ühes silmuses praegusel hetkel on 64. Seadmete vahel maksimaalne kaugus on 1000 m.

Ühenduskarp

 

Ühenduskarp

Paigaldamise mugavuseks iga abonentseade on varustatud täiendavalt ühenduskarbiga, millel on olemas KRONE-ühenduslatt (või terminaalplokk) ning pingemuundur. Mitu abonentseadmeid saab toita mittestabiliseeritud toiteallikast pingega 9Vdc kuni 27 Vdc. Saab kasutada ka võrguadapterit, mis lülitatakse ühenduskarbi pessa.

Abonentseadmete sideliideseks on RS485. Sidekanalis on korraldatud viis virtuaalseid helikanalit ning mitu juhtimiskanalit, millega tagatakse kuni 5 kõnesid üheaegselt.

Abonentseadme trükkplaat

 

Abonentseadme trükkplaat

Abonentseadmete adresseerimine ja ümberprogrammeerimine teostub programmi FWUpdater abil, sealjuures arvuti ja seade ühenduvad omavahel spetsiaalse USB-kaabliga.

Näide 1: Kohtusaalide helivõimendussüsteem

Süsteemi eesmärgiks on kompfortse heli loomine kohtuistungisaalide jaoks. Kaks esimesed süsteemid on paigaldatud ja kasutatakse kahes kohtusaalides Yorkshir-is (Suurbritannia).

Süsteem koosneb kohtuclerki konsoolist ja mitmetest abonentseadmetest. Clerk lülitab ja välja lülitab abonentmikrofone (ja oma mikrofoni ka) konsoolil asuvate valgusindikatsiooniga nupude abil ning vähendab või suurendab iga abonentseadme helivõimsuse. Osa abonentseadmetest on valmistatud vandaalikindel korpuses. Ühel seadmel mikrofonit ei ole, sellest võetakse signaal voolusilmuse-, infrapunasüsteemi- ja audiovõimendite jaoks, mille vahendusel transleeritakse heli ruumi piiridest välja. Samuti süsteemi mitmekanaline struktuur tagab akustilise tagasiside summutuse.

Abonentseade

Clerki konsool

Abonentseade

Häälestamine teostub seadme küljel paiknevate potensiomeetrite vahendusel. Pärast häälestustööde lõpetamist reguleerimisotsikuid lükatakse sisse et nad jäänuksid raskligipääsetavaks.

Näide 2: Operatiivsidesüsteem

Operatiivsideme abonentseade 1

Operatiivsideme abonentseade 2

Operatiivsidesüsteemile kuuluvad mitmed ühesugused abonentseadmed ja üks juhtimisseade. Igal abonentseadmel on 12-nupuline telefoniklaviatuur.
Klahvide eesmärk:
1...9 - abonendi otseväljakutsumiseks
# - kõnelahutus
* - mikrofoni ümberlülitamine pooldupleksreziimi
0 - tööreziimide ümberlülitamine

Sedaviisi üks abonentseade võimaldab ühenduse 9 abonentidega ja abonentide maksimaalne arv süsteemis on 9. Roheline LED näitab seadme seisundit: vilkub perioodiga 2 sek - ootereziim, pidevalt põleb - sidereziim; punane LED süttib mikrofoni sisselülitamisel; kollane LED näitab tööreziimi - pooldupleks või täisdupleks. Ühes sidesilmuses võib olla mitu grupi abonentseadmeid. Ühendus on võimalik ühe grupi piires ja üheaegselt kuni 5 kõnesid. Samuti on ka olemas konferentsivõimalus.

Näide 3: Translatsioon-teadustamissüsteem

Translatsioon-teadustamissüsteem vangla jaoks koosneb kambrites ja koridoorides paigaldatud vandaalkindel abonentseadmetest, välisvõimenditest ja väljuhäälditest, korrusekorrapidajate konsoolidest ja peakorrapidaja juhtimispuldist arvuti baasil.

Süsteemi vahendusel tagatakse operatiivside korrapidajate vahel.