Konferentside (kohtuistungite) salvestussüsteem - MicroNet

Väljatöötatud koos Vitech OÜ-ga (Eesti) Ctrl-IT Systems AS-i jaoks (Norra). Eesmärk: konferentsidel ja istungitel esinemiste salvestamine, s.h. ka kohtude istungitel.

    Põhilised iseloomustused:

  • 10 helikanalit 10-lt mikrofonidelt salvestuvad eraldi ja miksitakse taasesitusel
  • mikrofoniadapterite ühendus – järiestik, kaabel – UTP
  • adapteri mikrofonipesa – XRL
  • toitepinge – üldine või eraldine (9 ... 12) VDC
  • arvutile ühendamine – läbi USB
  • lisaadapter ruumi helindamisek
  • eriadapter, 4 mikrofoni ühele kanalile lülitamiseks