Valvesüsteemide komponendid


Moodul "Lüüs"

Ettenähtud lüüsi korraldamiseks kahele või kolmele ustele. Saab kasutada samuti ka ühe ukse distantsavamiseks.

Moodul omab kolm kontaktgruppe:

  • elektriluku, magnetkontakti ja väljakutsenupu lülitamiseks ustele;
  • puldikontaktid: väljakutseindikaator, summer, ukse seisundi indikaator ja ukse avamise nupp;
  • juhtimissisendid ja väljundid lubamiskäskluste täitmiseks.

Ühe ukse juhul lubamiskäsklust ei kasuta. Külastaja vajutab kutsenuppu, korrapidaja saab signaali ja avab ukse. Kahe või kolme uste korral vastavalt kahe või kolme moodulite juhtimise sisendid ja väljundid ühendatakse omavahel niiviisi et mitte ükski uks ei avane seeni kui mõni teist on avatud. Valgusdioodid näitavad, milline uks on avatud. Elektriluku juhtimise releekontaktid on arvestatud pingele 220V, 6A. Relee aktiveeritud seisundi aeg on piiratud mõni sekundideks luku ülekuumutamise vältimiseks.


Akuga sidumise plokk

Läbi sidumisploki ühenduvad toiteallikas, koormus ja aku.

Plokk tagab:

- tööpingega 12 VDC valveseadmete katkematu voolutoite (indikaator – punane LED).;
- avariisignaali toite katkemisel, sealjuures välisseadmele antakse 9,5 VDC pinget.

Telefonirobot - automaatvastaja

On ettenähtud sõnalise teabe edastamiseks häiresignaali saabumise korral eelnevalt sisestatud telefoninumbrite järgi.

Tehnilised andmed:

- Sõnumi pikkus - 16 sek
- Telefoniabonendi numbrite arv - 1 kuni 6
- Telefoninumbrite pikkus - kuni 18 kohta
- Valimisviis - pulss- või toonvalimine
- Häiresignaali aktiivne tase - programmeeritakse
- Juhtimine programmeeritakse: automaatselt valvekeskusest, käsitsi telefoniaparaadist
- Töötsüklide arv - 1 kuni 11
- Toitepinge – (9 – 14) VDC
- Voolutarve: valvereziimis - 15 mA, numbrivalimisel - 50 mA, sõnumi edastamisel - 70 mA
- Informatsiooni säilitamisaeg toite puudumise juhul - 10000 tundi
- Programmeerimine toimub pulssvalimise reziimis lauatelefonilt
- Telefoniliini galvaaniline lahtisidestus.


Releemodulid

Releemodulid on ettenähtud valvekontrollerite digitaalväljundite kommuteerimiseks täiturseadmetega.


Fonoluku kontroller

On mõelnud tavalise fonoluku võimaluste laiendamiseks. Seadmele ühendub sõrmistik ning kodukeskjaama telefoniliin. Kontroller helistab numbrile, mis vastab valitud korterile, tagab side ja avab luku.


12V / 24V DC/DC muundur

Impulsimuundur kõrge kasuteguriga, väljundvool kuni 1 А. Kasutusala: 24 VDC elektrilukude juhtimine pingega 12 VDC.


Täppissageduse 50 Hz generaator

Generaator töötab välja 50 Hz stabiilse sageduse impulsid tema sisendile ebastabiilse sagedusega impulsite laekumise korral. Kasutusala: valveseadmed, millel kellaeg sünkroniseeritakse 50 Hz võrgupinge jдrgi. Sellega saavutatakse võrgusageduse ebastabiilsuse tõttu tekkiva kellajaviga korrigeerimist.


Toiteplokid

Võrgutoiteplokid/laadimisseadmed diagnostilise väljunditega ja aku tühjakslaadimise kaitsmega:

- 13,8 VDC / 0,5 A
- 13,8 VDC / 1 A
- 13,8 VDC / 3 A (trafota)

Programmeeritav ajaviivitus

Seadmel on kaks käivitussisendit juhtimispingega (0 kuni 24) VDC, kolm releeväljundit (5А, 5А, 1А), kolm LED-it.

Ajavivituse diapasoonid: 1..16 s, 1.. 16 min, 5... 80 min.

Võimalus 12-klahhvilise sõrmistiku ühendamist. On võimalik tellida programmi eriülesandeks.


DTMF kommunikaator

DTMF kommunikaator on mõelnud alarmisignaali valvepulti edastamiseks telefoniliini kaudu.

Töö põhimõte:

Kommunikaator ühendatakse järjestikult telefoniliini, toiteallkale ning valvepaneelile. Kommunikaatoril on 4 alarmisisendit ALM1, ALM2, ALM3, ALM4. Sisendite normaalseisundiks on pinge kõrge potentsiaal (5 kuni 12) VDC maanduse suhtes. Alarmisignaali saabumisel (madaltase ühel sisenditest ALM1 - ALM4) telefon lülitub liinilt välja, kommunikaator helistab ette programmeeritud numbri järgi, ühendub valvepuldi vastuvõtuseadmega ning annab välja alarmisignaali. Vastuvõtmise kinnituse puudumisel helistamine kordub. Siseditele ALM1, ALM2 vastab üks telefoninumber ja sisenditele ALM3, ALM4 teine. Kui häired tulevad üheaegselt, siis mida sisendinumber suurem, seda kõrgem prioriteet. Mittekasutatavaid sisendeid tuleb jätta mitteühendatuna. Programmeerimine tehakse programmiga ContactIDCom arvutilt. Programmeeritud andmete säilitamisaeg toite katkemisel on piiramatu.

Tehnilised andmed:

Alarmisisendite arv 4
Programmeeritavate telefoninumbrite arv 2
Andmevahetusprotikoll valvepuldiga Ademco Contact ID Protocol SIA DC-05-1999.09
Helistamistsüklide arv 3
Toitepinge 9..12 V
Voolutarve 40 mA

Mikrofonivõimendi

Mikrofonivõimendi edastab helisignaali kuni 100 m kaugusele. Kasutatakse peamiselt koos jälgimiskaameratega.

 

12 V aku tühjakslaadimise kaitse

Aku lahklüliti on ettenähtud aku väljalulitamiseks juhul, kui aku tööpinge jouab seadistatud tühjenduspiiri. Akupinge langemisel kuni 9,3V lahutavad releekontaktid ja uuesti sulgevad kui pinge jõuab kuni 11,5V. Sellega takistatakse seadmel kasutatava programmi äranihkumist ning aku täielikku tühjendamist.