Hotelli juurdepääsu kontroll ja arveldamine


Valve- ja juurdepääsu kontrolli süsteem GuardEx

Ettenähtud kõrgkindel valvesignalisatsiooni- ja läbipääsusüsteemi korraldamiseks. Kasutusalaks on nii väiksed kui suured objektid, nt. tehased, haiglad, hotellid, mitmekorrulised garaazid jne. Moodulite koguarv süsteemis- kuni 600.


Tööpõhimõte:

Moodulid ühenduvad omavahel järjestikult kahesoonilise juhtmega (sideliin). Esimene ja viimane moodulid ühenduvad arvutiga. Sedaviisi moodustub valvesilmus moodulite koguarvuga kuni 600. Sideliini katkestamise juhul hakkab moodul töötama autonoomselt, säilitades kõiki temale määratud valve ja läbipääsukontrolli funktsioone.

Süsteemi töö üks algoritmitest näide, mida kasutab hotelli turvaamet: igale moodulile ühendub kaardilugeja, uksemagnetkontakt,ukseluku seisundi andur ning elektrilukk. Siinj uures tagatakse ööpäevaringselt ukse valve, hotelli personali ja külaliste liikumise kontroll, moodul jälgib ka seda et uks ei jääks pikaajaliselt lahtina.

Arvutitarkvara kasutatakse süsteemi programmeerimise ja monitoringu jaoks.


Lisateabe saamiseks klõpsake siin.


Billing-Tarkvara PBX telefoni jaamadele


 

PCA - see on programm telefonikхnede arvestamiseks ja analüüsiks.

Programm koosneb kahes osadest: PBX-st andmekogujast (Collector) ja andmetöötlejast (PCA). Iga neist võib paikneda erinevatel kettadel (kataloogides) ja samuti ka lokaalvõrkku ühendatud erinevatel arvutidel. Lokaalvõrgu olemasolul saab tellida täiendavaid andmetöötlejad (PCA WorkSite). Eriväljaanne PCA Light (WorkSite lihtsustatud versioon, võimaldab luua hotelliaruannet ainult klahvile toppelt kliikides) väga parandab töötingimusi hotelli halduspersonalile.

Programmid töötavad keskkondades Microsoft Windows 9x, Me, NT4, 2000, XP; andmete kogumine PBX-st teostub MS-DOS või MS Windows 3.X juhtimise all.

Lisateabe saamiseks klõpsake siin.