Vaegkuuljatele - Seadmed induktsioosilmuse jaoks


Seadmed on ettenähtud kuulmise puudumisega inimestele, kes kasutavad kuuldeaparaate. Enamik kuuldeaparaatidest omavad oma koosseisus induktsioonandurit, mille abil tagatakse telefonitorukõlari elektromagnetilise kiirguse vastuvõtmine. Induktsioonsilmused kiirgavad samase välja kuid suuremal pinnal. Neid paigaldatakse nt. kirikutes, arstiruumides, piletimüügikassades ja teistes avalikkohtades, samuti ka transpordis, kaasa arvates taksiautod. Paljudes europariikides on vastu võetud seadused, vastavalt millele kõik avalikkohad peavad olema varustatud seadmetega vaegkuuljate jaoks. Taolise aparatuuriga varustatud objektid tähistuvad leppmärgiga.


Induktsioonsilmuse võimendi

Võimendi eesmärgiks on elektromagnetilise välja loomine kuni 100 mA/m ja pinnal kuni 250 ruut meetrit. Võimendil on kaks sisendit, iga neist tohib konfigureerida ühendussildide abil lineaar-, mikrofoni- või mikrofoni differentsiaalsisendiks. Peale selle on veel kaks analoogsisendit, mille lülitamisel läbi mängitakse eelnevalt salvestatud meloodiad. Neid sisendeid tohib kasutada kutsesignalisatsiooniks, nt. uksekellalt, telefonilt, jne.

Võimendit on lihtne häälestada kolme indikaatorite ja kolme nivooregulaatorite abil. Komplektis on kronsteinid laua all või seinale paigutamiseks.


Elektromagnetvälja tugevuse indikaator

Kasutatakse väljatugevuse mõõtmiseks paigaldustööde käigul. Kontrollimise piirkond on 46 dB, on olemas pesa kõrvaklappide ühendamiseks.