Välismaaprojektid - IATS


Projekt FP7 IATS keskendub innovatiivse, kompaktse, automatiseeritud ja professionaalse kattumistõrjevahendite testimissüsteemi väljatöötamisele. Antud süsteem annab võimaluse tunduvalt lühendada testimise aega, vähendada testimisseadmete maksumust, samuti ka täjelikult automatiseerida testimisprotsessi.

Projekti koordineerib kompanii Innowacja Polska (Poola). Innowacja Polska osaleb lisaks bioloogiaalastel uuringutel ning projekteeritava süsteemi aparaadiosa loomisel.

Göttingeni Ülikool vastutab projekti teadusliku põhjenduse ja süsteemis kasutatavate mageveeorganismide valiku eest. Karli Ülikool (Tsehhi) osaleb töös projekti bioloogiaalaste aspektide kallal, sh määrab optimaalseid tingimusi valitud mageveeliigide kasvamiseks. Photon Systems Instruments (Tsehhi) vastutab fotoluminestsentskaamera väljatöötamise ja valmistamise eest. Electronics Design (Eesti) täitab riistvara väljatöötamist ning tema järgnevat testimist, prototüüpide valmistamist ja s integreerimist süsteemi. EC Electronics (Poola) tegeleb süsteemi mehaanika- ja automaatikakomponentide konstrueerimisega, täitab funktsionaalset tõestamist. PPG Protective and Marine Coatings (Netherlands) esindab lõpptarbijate ja süsteemi potentsiaalkasutajate huve.

 

 Kattumine veeorganismidega (fouling) on aktuaalseks probleemiks laevade, sillade ja muude mere- ja mageveekonstruktsioonide jaoks. Laevade kattumisel kaasneb kütusekulu tõusmine, kiiruse vähendamine ning tööiga lühendamine mille tulemusel tekib oluline majanduskahju. Kuid kattumistõrjevahendite valjatöötamine on väga kulukas ja pikkaajaline protsess. Ühe aasta testimise kulu viie näidiste eest teeb umbes 100 000 eurot. Testimisseadmete paigutamine eeldab avaraid ruume, merevee allikat, pidevat vaatlemist ja kontrolli. Uue kattumistõrjevahendi valjatöötamine võtab umbkaudu 5 aastat aega, mida nendele väikeettevõttetele, kes ülalmainitud keerukuste tõttu kattumistõrjevahendite turul ei esitatud, on liiga kaua ja lubamatu.

Valjatöötatava süsteemi koosseis on järgmine: mitu mageveega täidetud kaamerat, kus asuvad bioproovid ja testitatava katte näidised; kujutise analisaator mille koosseisus on fluorestsentne boks ja kattumist tuvastav kaamera; automaatne süsteem, mis võimaldab teiseldada näidiseid kujutise analisaatori boksi; arvuti koos eritarkvaraga.

Testimise läbiviimiseks on ettenähtud bioloogiliste proovide kasutamine. Veeorganismide liigide valimisel peab imiteerima võimalikkest juhtumitest halvimat, mis võiks looduslikutel tingimustel aset leida.

Kaamera on ettenähtud ühe näidise ja mõne koguse mageveeliike paigutamiseks, igal kaameral on temperatuurandur, magnetsegur ja valgusallikas. Pakutav süsteem annab võimaluse lühendada testimise aega kuni 500 % ja pealegi võib oletada et testimine kestab mitte kauem kui mitu nädalat.See väga kompaktne lahendus ühendab mõistlikku hinda ja uuenduslikke tehnoloogiat.Innovatiivne testimissüsteem on üldiselt hea võimalus nendele ettevõttetele kes soovivad kattumistõrjevahendite turule tulla.


Huvitav? Saada meile e-kiri