Audionet - translatsioon- teadustamissüsteem

Audionet

On ettenähtud helisignaalide sihttransleerimiseks audiokeskuse mikrofonilt toaväljuhääldile. Süsteem koosneb personaalarvutil või korrapidajaterminalil baseeruvast puldist abonentide selektiivselt sisse- väljalülitamiseks tranlatsioonvõrgust ning signaaliallika valimiseks. Süsteem omab toiteallikate ja ühenduskaablite seisundi sisseehitatud diagnoostikavahendeid.

Süsteem sisaldab järgmisi komponente:

  • Audiokeskus;
  • Mikrofon;
  • Kommutaator;
  • Arvuti koos vastava tarkvaraga või korrapidaja terminal;
  • Sideplokk / mikser;
  • Ruumides asuvad aktiivsed kõlarid;
  • Kõlaritoiteallikad.

Aktiivsed kõlarid sisaldavad helivaljuse regulaatoriga võimendit kuni 4 W, automaatika skeemi ja väljuhääldit. Igal kõlaril on 4 sisendklemme: kaks neist on sisendsignaaliliini ühendamiseks kommutaatoriga ja kaks teised - toidepinge jaoks. Automaatika skeem juhib väljuhääldite sisse- voi väljalülitamist vastavalt kommutaatori käsklusele. Väljalülitatud seisundis voimendi praktiliselt voolu ei võta. Kõlarite konstruktsioon ja tüüp kõlastatakse tellijaga koos. Aktiivsete kõlarite toide võetakse võrgutoiteplokidest. Ühele toiteplokile saab lülitada kuni 10 kõlareid. Toiteploki korpus on varustatud uksega, sees on kaks või kolm 10-paarilist DIN- KRONE ühenduslatte kaablite töötlemiseks ja kaks 10-kontaktilist klemmliiste kõlarite toide jaoks. Üks paar juhtmeid toiteploki ja kommutaatori vahel kasutatakse toitepinge kontrollimiseks. Toiteploki gabariidid on (325x160x70) mm.

Kommutaatori funktsioonid on järgmised:

- puldikäskluste vastuvõtmine;
- helisignaalide jaotamine ruumidesse;
- kõlarite ja ühenduskaablite korrasoleku kontroll.

Signaaljuhtmete kommutaatoriga ühendamine teostatakse DIN-lati abil. 150-abonendilise kommutaatori mõõtmed on 460x460x250 mm. Arvuti või terminal ühendatakse kommutaatoriga sideploki kaudu, Samale sideplokile lülitatakse ka signaaliallikaid. Kaugus sideploki ja kommutaatori vahel on 100 m.

Displeil kuvatakse objekti plaan koos paigaldatud kõlaritega. Tööks kasutatakse Windows-si 95 keskkonna ühilduv interfeis. Mitte lülitatud kõlarid ja rikutud toiteplokid märgitakse ekraanil punase värviga. Kõlarite ühendamine audiokeskusele või mikrofonile toimub vastava piktogrammi valimise vahendusel. Mikrofon lülitatakse sisse klahviga "lünk" või hiirenupuga. Programmist väljumisel automaatselt salvestuvad viimast sisestatud kõlarite seisundid. Programmi käivitamisel nad taastatakse uuesti.

Programmi võimalused:

- kõlarite ühinemine gruppi ühiseks juhtimiseks (kuni 12 gruppi);
- mitu juurdepääsutasemeid;
- tööprotokolli salvestamine faili.

Samad funktsioonid täidab ka korrapidaja terminal, mis omab 20x4 kohalist indikaatorit ja 12-klahvilist sõrmistikut. Kõik operatsioonid teostatakse suvalise menüü kaudu.

Süsteemi eriomadused:

- sõnumi edastamine kindlal määratletud translatsioonkohta või kohtade gruppi;
- abonendikomplektide korrasoleku kontroll;
- vajaduse korral on võimalik abonendiga tagasiside;
- võimendid paigutuvad laiali abonentpunktide kaupa, sellepärast sideliinidel on ainult nõrktasesignaalid, mis ei häiri teist aparatuuri.
- süsteem on eluvõimeline. Ühe võimendi rikkumine ei katkesta terve süsteemi tööd.

Kommutaatori rikkumisel või kommutaatori toide katkestamisel lülitub avariireziim sisse ja kõik võimendid lülituvad korrapidaja mikrofonile.