Tulekiiruse mõõtur


 

 

Mõõtur on mõelnud dispetseri sadamakraana operaatori hojatamiseks tuulekiiruse lubatud piiri ületamisest. Ühtaegu lahendub ka rida ülesandeid: heliside dispetšeri ja operaatori vahel läbi GSM, mõõdud väärtuste arhiivi pidamine. Süsteemi saab laiendada ja teistele kraanadele teadustada kasutades ainult ühe mõõturi.

Kraana peal paigaldatakse anemometer pulssväljundiga ning juhtimisplokk Pointer-i baasdil (vt. pildi). Edaspidi nimetame seda komplekti «anemometriks». Esipaneelil asub toiteindikaator, kolm tuulekiiruse indikaatorit, summer, summeri lülitamise nupp, dispetseri väljakutsenupp, väljuhääldi, mikrofon. GPS-I kasutatakse ajamärkide saamiseks. Anemometer määdab tuulekiiruse, salvestab andmeid mällu, võrdleb neid lubatud piiriga. Piiri ületamise korral ühendub dispetseriarvutiga ning saadab vastav SMS või helistab mobiiltelefonidele.

Peale selle, arvuti päringu järgi edastatakse mällu salvestatud andmeid. Dispetseriarvutil töötab programm WM (WindMeater), mis loeb ja säilitab anemometrilt saabuvaid andmeid. Ning annab välja häiresignaali. Andmevahetus toimub CSD või UDP teel.


Muud GSM moodulite kasutamise lahendused

Automaatsöötja metsloomadele
Sisseehitatud valgusandur. Söötja sisse/väljalülitamine sõltuvalt valgustatusest. Eemaltjuhtimise võimalus.

Tõkkepuu ja väravate jutimine
mobiiltelefoni abil. Ühe seadme olemasolul ei maksa kasutaja helistamise eest sest et moodul tuvastab sissetuleva numbri ja katkestab side. Juhul kui seadmeid on kaks või rohkem, siis juhtimine toimub DTMF-iga.

Valvesüsteem
Valvatavatel objektidel paigaldatakse kaardilugeja moodulid. Süsteemi valvesse panek ja valvest maha võtmine toimub kaardiga. Signaalid objektidelt edastatakse DTMF-iga valvekeskusse mis koosneb moodulist LED-displeiga. Väga ökonoomne tööreziim kui Teil on tasuta sisekõnede teenusega firmapakett.