Valvesüsteem kuni 2500 tsoont


Ettenähtud kõrgekindel valvesignalisatsiooni süsteemide korraldamiseks. Saab kasutada mitmekorruliste hoonete valveks, nt. garaazid, tehased, haiglad ja n.e. Valvetsoonide arv - 2560, väljundite arv - 1280.

Süsteemi eelised:

  • Eluvõimsus. Tagatakse silmusstruktuuriga. Süsteem säilitab täielikult töövõimsuse sideliini katkestamisel moodulite vahel.
  • Töövõimsus. Tagatase tööstusinterfeisi kasutusega ning moodulite vahel galvaaniliselt lahutatud sideliiniga.
  • Paindlikkus. Graafiline arvutiprogramm annab kasutajale palju rohkem võimalusi kui tavaline valvekeskus.
  • Graafiline interfess tagab töö lihtsuse.


Töö põhimõte:

Kõik moodulid ühenduvad järjestikult ühepaarilise juhtmega. Esimene ja viimane moodulid ühenduvad arvutiga läbi interfeisiploki. Sedaviisi tuleb silmus moodulite kokkuarvuga max kuni 64. Kasutades mitmesilmuselist interfeisi ( kuni 5 silmust) võib ühendada süsteemi 320 mooduleid või 2560 valvetsooni vastavalt. Süsteemi töö käigul asub sideliin (andmesiin) püsikontrolli all. Silmuses üksik katkestus ega lühistus ei riku terve süsteemi töövõimelisust, seejuures rikkumise koht väljastatakse arvuti ekraanile.

Peale selle, süsteemi töökindlust tagatakse ka sellega et moodulite vahel side projekteeritud rangelt tööstusliideste standardiga täies vastavuses. Ühendusliini pikkus naabrusmoodulite vahel tohib olla kuni 500 m. Sidejuhtmete tüüp ja nende lõikepind ei oma tähtsust. Sideliini paigaldamisel tohib kasutada objektil ka juba olemasolevaid sideliine, krosse, telefonikappe ja n.e. (aga see ei suhtu valvetsoonide liinidele!). Sõrmistiku ja kaardilugeja moodulid on objektide valvesse panemiseks - valvest mahavõtmiseks, nende kasutuse tarvilikkus sõltub vahetult tellija vajadusest.

Valvekeskuseks kasutatakse arvuti operatsioonsüsteemiga Windows NT(2000) ja graafiline valveprogramm. Ühesilmuseline keskus muundab arvutiinterfeisi RS232 voolusilmusse (current loop). Mitmesilmuselise keskuse korral arvutiinterfeiss haruneb mitmesuunaliseks. Üldjuhul sobib tavaline PC ja Windows NT (2000).

Selleks et rahuldada tellijanõudeid autonoomse tööpikkuse ja töökindluse osas, soovitavalt valida tööstusliku tüübi arvutit või äärmisel juhul kasutada LCD monitorit või sülearvutit. On olemas terve rida arvuteid võimsusega 50 VA ja vähem, ning laiendatud töötemperatuuri diapasooniga.Süsteemi komponendid:


Tüüp1: Sisendite arv - 8 tsooni + tamper; väljundite arv - 4

Tüüp2: Sisendite arv - 5 tsooni + 3 pinge mõõtmise + tamper; väljundite arv - 4

Tarbimisvool - 50 mA
Andurite ühendusviis - kaks takisti 2,2 kOhm, üks paralleelselt ja teine järjestikult anduri kontaktideleSõrmistik: 1 output, tamper

Klahvide arv - 12 (0...9, *, #)
Summer, tamper, väljundid - 2 valgusdioodi
Tarbimisvool - 50 ma
Korpuse variant: Public environment, Industrial, Professional, Data entry
Tarbimisvool - 50 mA4 - kanaline releemoodul:

Kasutatakse väliselektriseadmete juhtimiseks (lukud, sireenid, stroboskoobid jne.)

Kontrollitav toiteplokk:

Väljundpinge - 13,8 V
Väljundvool - 1,6 A
Kontrollparameetrid: alaldatud pinge, akupinge, väljundpinge.RS232 / Current Loop Converter:

Kasutatakse I / O moodulite ühendamiseks arvutisse installitud Guardi tarkvara jadapordidega.

Kaardilugeja juhtimismoodul.

Juhtimisseade. Valvekeskus arvuti baasil.Kasutamise näided:

Mooduli lülitamine 4 garaazipoksile. Variant 1:

Klaviatuurid asetatakse koridorides. Garaažipoksi valvesse panemisel omanik sulgeb ukse, veendub selles et LED ei põle, siis valib klaviatuuril oma koodi ja paneb poksi valve alla. Arvutilt saabub kinnitus - klaviatuuri esipaneelil vilkub lühiaegselt vastav LED ja kostub summer.


Mooduli lülitamine 4 garaazipoksile. Variant 2:

Valvesse panek ja valvest mahavõtmine toimub igal poksil pandud koodluku vahendusel. Arvuti saadab kinnituse ja süttib LED 'Valves'.


Valve- ja väljakutsesignalisatsioon vanglas:

Kambriukse valve alla paneku ja valvest mahavõtmise osutab korrapidaja juhtimisarvutilt. Kambri sees asuva nuppu vajutamisel saabub signaal korrapidajale ja kambriukse kohal hakkab töötama vilkur. Korrapidaja aktsepteerib saabunud signaali ja vilkur kustub.


Läbikäigusüsteem:

Nuppu vajutamisel tuleb signaal korrapidajale, seejärel annab korrapidaja käskluse ukse avamisele, mooduli vastav väljund rakendub üles antud ajaks ning ukselukk avaneb. Luku sulgemine toimub järgmisel moel: moodul võtab vastu käskluse sulgemisele kuid kohe seda ei täita, ootades uksekontakti sulgumist.